Økonomistyring

Fuldt overblik over din portefølje og omkostninger til bestemte aktiver, såsom ejendomme, bygninger, tekniske systemer osv. Opdateret omkostningsstatus for hvert aktiv kan tilgås i MainManager, når som helst.

Styr på omkostninger

Et omkostningsstatus for et hvilket som helst aktiv er altid opdateret i MainManager. Forskellige omkostningsrelaterede oplysninger er tilgængelige på komponent-, portefølje- eller ejendomsgruppe-niveau.

Oplysningerne omfatter:

 • Budget
 • Reel pris
 • Tildelt omkostning
 • Overskud
 • Indkomst
 • Udgifter
 • Konti
 • Omkostningscentre
 • Omkostningstyper
 • Emner
 • Transaktioner
 • Fakturaer

Derudover tilbyder MainManagers finansstyring også:

 • Standardiserede rapporter
 • Multifunktionel filtrering af data
 • Kategorisering af objekter, udstyr og omkostninger
 • Analytiske redskaber
 • Visuel præsentation af data og information
 • Nem adgang til information

Finansielle transaktioner og dimensioner

I finansstyringsmodulet kan du oprette og spejle kontostrukturer i MainManager op mod dimensionerne i dit økonomisystem. Dette er helt afgørende for integrationer, hvor data udveksles løbende.

Budgetstyring

MainManager tilbyder et omfattende budgetstyringsværktøj til lettere planlægning og allokering af driftsomkostninger sammen med et overblik over vedligeholdelsesbudgettet på tværs af ejendomsporteføljer og organisationsafdelinger. Budgetallokeringer for hver bygning, sektor eller lokation kan defineres. Denne funktion bruges i kommuner i hele Skandinavien med stor succes.

Udgiftsstyring

Et budget oprettes på årsbasis og kan siden nedbrydes i måneder. Det giver brugeren et godt overblik over det forventede likviditetsbehov i perioden. Med MainManager bliver det muligt at holde omkostninger på arbejdsordrer, opgaver, bygninger, etage, rum, lokationer, lokationsgrupper op mod den overordnede plan, så udgifterne ikke overstiger budgetplanen.

Omkostninger, der overvåges i MainManager er:

 • Budget
 • Godkendte omkostninger
 • Disponerede udgifter
 • Bogførte omkostninger
 • Etc.

Alle tidligere aktiviteter og udgifter er let tilgængelige, og det gør det nemmere at lave omkostningsoverslag for nye aktiviteter. Arbejdsordrer konverteres til opgaver med estimat på omkostninger. Projektlederen kan se de disponerede midler og de resterende midler uden at afvente, at omkostningerne registreres ved bogføring. Alle bogførte omkostninger hentes fra økonomiafdelingens ERP-system.

Elektronisk faktura accept

MainManager kan modtage og håndtere e-fakturaer. Du kan allokere omkostninger på tværs af arbejdsordrer, websteder og finanser inden du accepterer fakturaen og sender den accepterede faktura til finanssystemet til betaling.

Styr på lageret

MainManager tilbyder et enkelt, men alligevel nyttigt værktøj til at få et overblik over din beholdning. Udstyr mv. kan nemt registreres på arbejdsordrer, hvilket gør det nemt at holde styr på din lagerstatus.

Leder du efter mere information omkring vores løsninger? MainManager gør din administration af ejendomsporteføljen let og simpel. Læs f.eks. om facility management software eller vores helpdesk system.