Ejendomsforvaltning

Designet til at oprette lejekontrakter, udspecificere omkostningsposterne i forbindelse med kontrakten, leasingperioden, indeksregulering mv.

Ejendomsmodel

MainManager har forskellige objekter, der kan indgå i lejekontrakten. Det betyder, at du kan leje hele ejendommen, bygningen, udendørsområdet, lejligheden osv. Du kan også registrere alle dine bygninger med ejendomsoplysninger, lejemål og evt. købskontrakter.

Ejendomstyper (lejeobjekter) omfatter:

 • Ejendomme
 • Bygninger
 • Etage
 • Rum / områder
 • Lejligheder
 • Trappeopgange
 • Åbne områder
 • Gader
 • Tekniske systemer

Tekniske systemer eller dele af dem kan tilknyttes bygninger, etage, rum og åbne arealer, der tilhører en lejekontrakt. Disse objekter genererer omkostninger gennem vedligeholdelse, drift mv., som slutteligt danner grundlag for fordeling af omkostninger mellem lejere, f.eks. forholdstal, arealallokering mv.

Ejendomsinformation

Oplysninger skal være let tilgængelige for at skabe det fulde udbytte. MainManager opbevarer og håndterer alle relevante ejendomsoplysninger, som du har brug for at have let adgang til i det daglige. Oplysningerne er parret med objekt samt angivelse af sted i systemet.

Informationen omfatter oplysninger som:

 • Tekniske tegninger
 • Fotografier
 • Dokumenter
 • Kontrakter
 • Inspektionshistorik
 • Arbejdsordrer
 • Indmeldinger
 • Omkostninger
 • Zoner
 • Temaer
 • Serviceleverandører
 • Antal systemer
 • Opmålinger
 • Risikovurderinger

Ved håndtering af flere bygninger i ejendomsporteføljer eller geografiske områder er det vigtigt at få adgang til opdaterede oplysninger så hurtigt som muligt, og dét får du med kun få klik i MainManager.