Bygningsarkiv

MainManager's bygningsregistrering giver dig et omfattende overblik over din ejendomsportefølje. Vores oprettelsesproces guider dig i opsætningen af din ejendom med alle komponenter, der er relevante for din ejendom.

En brugervenlig oprettelses proces

MainManager har designet en særlig proces til nem opsætning af alle typer faciliteter som ex. åbne områder, bygninger, etage og rum. Brugeren kan oprette tekniske systemer med foruddefinerede komponenter, lokalisere dem i bygningen og tilknytte dokumenter til strukturer og sluttelig validere data.

Opsætning i 8 brugervenlige trin

 1. Lokationsstuktur:
  Du kan konfigurere lokationsstrukturen med en manuel opsætning eller ved at importere data fra Excel, CAD, BIM eller en ekstern database.
 2. Tekniske systemer:
  Opsæt tekniske systemer ved at bruge vores nemme og brugervenlige træk og slip metode og trække komponenter fra en national standard.
 3. Placer dine systemer:
  Tilknyt de tekniske systemer i et rum ved at bruge en træk og slip metode på interaktive 2D tegninger eller BIM-modeller.
 4. Dokumentation:
  Link dokumenter til lokationer, rum eller tekniske systemer.
 5. Marker efter tema:
  Tema markerer systemer og steder med forskellige temaer såsom brand, kulturelle, miljømæssige og universelle design. Markerede systemer vises i de respektive portaler.
 6. Klassificerer zoner:
  Grupperum i zoner for en nemmere oversigt.
 7. Registrering og validering:
  Registrerings-oversigt og validering af registreringen fra master. D.v.s. hvilke krav du har til dokumentafleveringen for ejendommen.
 8. Godkendelse af registrering:
  Systemet godkender din registrering i overensstemmelse med masteren.

Samler dine oplysninger på ét sted

Oplysninger registreret af brugerne er forbundet med objekter, der er placeret i bygningens hierarkiske struktur, såsom bygninger, steder, rum, tekniske systemer m.v. Dette gør alle oplysninger, fra de mindste komponenter, til en oversigt over hele ejendomporteføljen, let tilgængelige. Objekter inden for MainManager kategoriseres også, hvilket gør det muligt at analysere og evaluere information og data på tværs af porteføljen. MainManager tilbyder blandt andet:

 • Standardiserede rapporter
 • Multifunktionel filtrering af data
 • Kategorisering af objekter
 • Analytiske funktioner
 • Visuel præsentation af data og information
 • Nem adgang til en bred vifte af oplysninger
 • Notifikation ved oprettelse af indmelding eller arbejdsorder på aktiv omfattet af garanti

Standardiseret eller tilpasset – det er op til dig!

Kunden kan angive sit eget klassificeringssystem til tekniske byggesystemer som ventilation eller elevatorer eller vælge mellem nationale standarder (SfB, CCS etc.) Ud fra den valgte opsætning kan brugeren udarbejde tjeklister og standardopgaver, der vil danne grundlag for driftsplanen, som omfatter alle ejendomsejerens bygninger og tekniske systemer.

MainManager:

 • Indeholder alle nationale klassifikationskoder for tekniske systemer
 • Opbevarer nationale koder for bygninger, etage og rum. (SfB og CCS etc.)
 • Indeholder standardchecklister og tjekord og forbinder dem med tekniske systemer
 • Opbevarer standard operations-opgaver for kunden
 • Definerer standardtypen af ​​dokumenter for hvert system til den digitale leveringsproces