Add-on moduler

Brug af MainManager har vist sig at give en reduktion på 10-30% af driftsomkostningerne, som en konsekvens af vedvarende fokus på øget effektivisering af arbejdspraksis, metoder og processer.

Add-on moduler

Helpdesk

Helpdesken er designet til at give det bedste overblik over alle indmeldinger eller problemer, der opstår i den daglige drift af bygninger.

Drift og vedligehold

Opret vedligeholdelsesplaner fra bygningssyn, gennemført via egne medarbejdere eller eksterne konsulenter, direkte i MainManger.

Servicekontrakter

Gem alle relevante oplysninger om en servicekontrakt, alle serviceniveauaftaler og definer relevante KPI for hver enkelt servicekontrakt.

Asset Management

Registrerer og administrerer aktiver som kunstværker, køretøjer, computere og andet udstyr placeret inde eller ude.

Ejendomsforvaltning

Designet til at oprette lejekontrakter, udspecificere omkostningsposterne i forbindelse med kontrakten, leasingperioden, indeksregulering mv.

Energistyring

Hold øje med energiforbruget i ejendommen. Systemet understøtter energizoner, benytter virtuelle målere mv.

Projektledelse

Administrerer dine projekter, store og små. Her kan man oprette et projekt med budgetramme, milepæle mv.

Space Management

Styrer anvendelse og disponering af rum og skaber oversigt over placeringen af ​​organisationsenheder, udnyttelse af rum, nedbryder omkostning på rum osv.

Portaler

Vi tilbyder fem typer: Brandportal, Sikkerhedsportal, Portal for bevaringsværdige aktiver, Portal for universelle designproblemer samt Miljøportal for miljømål, oversigt over affaldssortering m.m.

Rengøringsstyring

Modulet hjælper den ansvarlige for rengøring i planlægningen af ​​rengøringsopgaver for rengøringsholdene.

Room booking & catering service

Giver dig mulighed for at definere rum som mødelokaler og definere tilhørende cateringpakker med priser mv.