Asset Management

Registrerer og administrerer aktiver som kunstværker, køretøjer, computere og andet udstyr placeret inde eller ude.

Sæt dine aktiver i system

Styring af dine aktiver er et centralt element i at reducere omkostninger og skabe et overblik over dine finansielle investeringer. MainManager har et omfattende og fleksibelt system for Asset Management. Med systemet følger mulighed for at registrere en lang række forskellige aktiver.

Aktivtyper:

  • Kontorudstyr
  • Ejendomsudstyr
  • Kunst
  • Køretøjer
  • Computere og IT-udstyr
  • Telefoner
  • Etc.

Aktiver kan allokeres til medarbejdere og lokationer. Forskellige aktivtyper har forskellige egenskaber. Alle aktiver kan have tilknyttet en stregkode eller QR-kode, og så bliver det muligt muligt at registrere indmeldinger og arbejdsordrer direkte på et aktiv fra en smartphone.

Interesseret i at se mere? Læs f.eks. om vores helpdesk system eller bygningsarkiv. Mainmanager kan gøre din administration af ejendomsporteføljen let og simpel.