Løsninger

Brug af MainManager har vist sig at give en reduktion på 10-30% af driftsomkostningerne, som en konsekvens af vedvarende fokus på øget effektivisering af arbejdspraksis, metoder og processer.

Kernemoduler

Bygningsarkiv

MainManager’s bygningsarkiv giver dig et unikt overblik over din ejendomsportefølje. Vores oprettelsesproces vil guide dig i opsætningen af din ejendomsportefølje med alle komponenter, der er relevante for din ejendom.

Organisation og brugere

Du kan oprette din egen organisationsstruktur, servicepartnere og kunder samt administrere adgangskontrol på ét sted. I Access Management-processen er det nemt at få et overblik over brugere, brugerroller og adgangsniveauer til funktioner mv.

Dokumenthåndtering

Placer dokumenter i lokationsstrukturen (bygning, gulv, rum, udeområder osv.) – eller forbind ”Links” til strukturen fra eksterne databaser eller websteder. Vi skelner mellem tegninger, fotos, beskrivelser og dokumenter, der leveres via digital aflevering eller fra BIM-modeller (som links).

Økonomistyring

Få overblik over din portefølje og omkostninger på komponentniveau, såsom steder, bygninger, tekniske systemer osv. Omkostningsstatus for hver enkelt komponent kan ses på ethvert tidspunkt i MainManager. Forskellige omkostningsrelaterede oplysninger er tilgængelige på komponent-, portefølje- eller ejendomsgruppe-niveau.

Add-on moduler

Helpdesk

Helpdesken er designet til at give det bedste overblik over alle indmeldinger eller problemer, der opstår i den daglige drift af bygninger.

Drift og vedligehold

Opret vedligeholdelsesplaner fra bygningssyn, gennemført via egne medarbejdere eller eksterne konsulenter, direkte i MainManager.

Servicekontrakter

Gem alle relevante oplysninger om en servicekontrakt, alle serviceniveauaftaler og definer relevante KPI for hver enkelt servicekontrakt.

Asset Management

Registrerer og administrerer aktiver som kunstværker, køretøjer, computere og andet udstyr placeret inde eller ude.

Ejendomsforvaltning

Designet til at oprette lejekontrakter, udspecificere omkostningsposterne i forbindelse med kontrakten, leasingperioden, indeksregulering mv.

Energistyring

Hold øje med energiforbruget i ejendommen. Systemet understøtter energizoner, benytter virtuelle målere mv.

Projektledelse

Administrerer dine projekter, store og små. Her kan man oprette et projekt med budgetramme, milepæle mv.

Space management

Styrer anvendelse og disponering af rum og skaber oversigt over placeringen af ​​organisationsenheder, udnyttelse af rum, nedbryder omkostning på rum osv.

Portaler

Vi tilbyder fem typer: Brandportal, Sikkerhedsportal, Portal for bevaringsværdige aktiver, Portal for universelle designproblemer samt Miljøportal for miljømål, oversigt over affaldssortering m.m.

Rengøringsstyring

Modulet hjælper den ansvarlige for rengøring i planlægningen af ​​rengøringsopgaver for rengøringsholdene.

Room booking & catering service

Giver dig mulighed for at definere rum som mødelokaler og definere tilhørende cateringpakker med priser mv.