Vejen frem – med MainManager

Brug af MainManager har vist sig at give en reduktion på 10-30% af driftsomkostningerne, som en konsekvens af vedvarende fokus på øget effektivisering af arbejdspraksis, metoder og processer.

  • Bygningsarkiv

  • Helpdesk

  • Drift & Vedligehold

  • Økonomistyring

  • Space Management

  • Energistyring

  • Projektledelse

Saml data i ét system


Er data blevet en tidsrøver?

Bruger du for meget tid på at søge dokumenter, tegninger og viden fra din organisation? Så er tiden moden til at samle data i et fælles Bygningsarkiv.

Struktur giver dig overblik

Med bygningsarkivet får du en logisk digital struktur til dine ejendomsdata, som bliver tilgængelig for alle relevante interessenter og på alle digitale platforme. BIM-modeller, CAD-tegninger, produktblade og servicekontrakter bliver på den måde tilgængelige fra din mobiltelefon 24/7/365.

Øget effektivitet

Opgaver bliver afsluttet hurtigere, når data kun er 3 klik væk. Når brugerne af systemet oplever, at data er så let tilgængelige, resulterer det i øget effektivitet og arbejdsglæde i hverdagen.

BESPARELSER

Få styr på de daglige opgaver


Stjæler de daglige opgaver dit overblik?

Registrering af brugeres behov for hjælp – og opfølgning – er en tidskrævende manuel proces.

Kundevenlig kommunikation

Ved hjælp af en digital Helpdesk, reduceres tidsforbruget på telefonhenvendelser og mails, og du kan sige farvel til de gule sedler.

Giv dine brugere og medarbejdere nem adgang til at kommunikere via en Helpdesk. Den er åben 24/7/365, og let tilgængelig via app og web. Chatfunktioner og et integreret feedback-loop, løfter den oplevede service markant. Helpdesken frigør ressourcer til bedre planlægning. Data og information indsamlet i Helpdesken vil over tid inspirere til optimering af fremtidigt vedligehold.

En bedre serviceoplevelse

Den tidssvarende kommunikation giver en bedre serviceoplevelse, som vil blive værdsat af brugerne i fremtidige tilfredshedsundersøgelser

BESPARELSER

Proaktivt vedligehold


Har du en plan?

At stole på reaktivt vedligehold er en dyr, stressende og en potentielt farlig plan Uden en effektiv drift og vedligeholdsplan, bruges unødig energi på at være parat til at møde det næste nedbrud.

Brug data

Opret din drift og vedligeholdsplan oven på Bygningsarkivet og din Helpdesk. Analyser data fra Helpdesken og få inspiration til udarbejdelsen af en effektiv vedligeholdsplan, og slip for ”uventede” nedbrud i hverdagen ved brug af Drift og Vedligehold.

Servicemedarbejdere sætter pris på papirløse arbejdsordre, der kan afsluttes via app, og slippe for at køre forbi kontoret for at hente den næste opgave.

Bedre beslutninger

Proaktivt vedligehold er nøglen til effektiv drift af ejendomme. Tæt overvågning af dine nøgletal hjælper til bedre beslutninger og lavere omkostninger.

BESPARELSER

Del dit overblik


Træt af at forklare afvigelser?

Ikke-integrerede systemer kan føre til interne tvister, når de forventede udgifter afviger fra virksomhedens finanssystem. At finde årsagerne til afvigelserne kan være en tidskrævende opgave.

Overblik på tværs

Integrer ad hoc-arbejdsordre og vedligeholdsplaner med ERP-systemet og del et komplet on-demand overblik over budget og forbrug på alle niveauer.

Med Økonomistyringsmodulet kan du se tendenser og foretage benchmarking på tværs, som vil inspirere til nye optimeringsprojekter.

Godt sted at arbejde

Færre møder. Færre konflikter. En øget gennemsigtighed på tværs af organisationen giver større sikkerhed, reducerer risikoen for svindel, og skaber i sidste ende større arbejdsglæde i hele organisationen.

BESPARELSER

Bedre udnyttelse af rum


Har du ledige m2 i porteføljen?

Det kan være svært at svare på. Adgang til bygningskapacitet er langt den største udgift i ejendomsbudgettet. At implementere en klar strategi til at overvåge hvordan rum anvendes, udnyttes og af hvem, er et af de mest lønsomme skridt du kan tage.

Tilføj organisationen

Ved at kæde bygningens geometri og tegninger sammen med organisations brugere bliver det enklere at imødekomme kerneforretningens skiftende behov for kapacitetstilpasninger.

Optimer rengøringen

Oprettelse af rengørings planer, til beregning af omkostninger og kontrol af kvalitet, vil reducere omkostningerne til rengøring af dine bygninger. Space Management af kapacitet og rengøring frigør et stort besparelsespotentiale.

BESPARELSER

Overvågning af energi og miljø


Kender du din porteføljes forbrug?

Registrering og monitorering af energiforbrug kan være en udfordring for ejendoms operatører, da data skal indsamles fra mange kilder og forskellige leverandører.

Skab overblikket

Når du integrerer dine datakilder til Energistyring modulet, giver det dig muligheden for at styre energiforbruget i alle dele af bygningsmiljøet, og beregne udledning.

Forbedret energiydelse

Disse funktioner hjælper dig med at registrere overskydende forbrug og identificere muligheder for forbedring af energiydelsen.

BESPARELSER

Tilpasningsdygtigt modul


Udfordringer med projektledelse?

Organiseringen af et projekt er ofte den mest udfordrende faktor i forhold til, at kunne aflevere et vellykket slutresultat.

Vigtigt med godt overblik

Når et projekt skal gennemføres af medarbejdere på forskellige lokationer, i forskellige afdelinger og med eksterne leverandører, kan planlægning og styring af opgaver og budget være særlig problematisk. Da er det vigtigt at kunne bevare overblikket.

Kan tilpasses ethvert projekt

MainManager Projektstyring er et professionelt og tilpasningsdygtigt modul for både store renoverings projekter, og nye projekter, med en professionel månedlig rapport om budgetstatus og risikostatus. Forskellig kontraktstatus fuldender IWMS (integreret arbejdspladsadministrationssystem) ved at bruge et system til hver supportfunktion.

Projektstyring modulet gør dit liv lettere ved at beregne standardparametre, der ofte bruges i projektstyring

BESPARELSER