Vejen frem – med MainManager

Brug af MainManager har vist sig at give en reduktion på 10-30% af driftsomkostningerne, som en konsekvens af vedvarende fokus på øget effektivisering af arbejdspraksis, metoder og processer.

  • Bygningsarkiv

  • Helpdesk

  • Drift & Vedligehold

  • Økonomistyring

  • Space Management

  • Energistyring

  • Projektledelse

Samler din ejendomsdata


Orden i ejendomsdata

Bruger du for meget tid på at fremsøge dokumenter, tegninger og viden fra din organisation? Så er tiden moden til at samle ejendomsdata i et Bygningsarkiv.

Brugervenlig digital struktur

Med bygningsarkivet får du en logisk digital stuktur til dine ejendomsdata, som bliver tilgængelig for alle relevante interessenter, og på alle digitale platforme. BIM-modeller, CAD-tegninger, produktblade og servicekontrakter bliver på den måde tilgængelige fra din mobiltelefon 24/7/365.

Øget effektivitet

Opgaver bliver afsluttet hurtigere, når data kun er 3 klik væk. Når brugerne af systemet oplever, at data er så let tilgængelige, resulterer det i øget effektivitet og arbejdsglæde i hverdagen.

Nem kommunikation


Få de bedste løsninger for dine brugere

Registrering af brugeres behov for hjælp – og oppfølgning på dette – er en tidskrævende manuel proces. Ved at benytte sig af en velfungerende Helpdesk, reduceres tidsforbruget på telefonhenvendelser og mails, og man kan komme af med de gule post-it sedler.

Nem tilgang til kommunikation

Giv dine kunder og medarbejdere nem adgang til at kommunikere via MainManager Helpdesk – det er åbent 24/7/365 – og let tilgængeligt via app og web. Chatfunktioner og MainManagers integrerede feedback-loop, bringer serviceniveauet op til et højere niveau.

Kilde til fremtidige løsninger

Et enkelt digitalt kontaktpunkt frigiver arbejdskraft til bedre drift og planlægning. Data og information indsamlet fra din Helpdesk, vil hjælpe dig med, at optimere din fremtidige vedlikeholdsplan, og vil kunne bruges som inspirationskilde til nye vedligeholdelsesplane.

Dine brugere vil belønne din indsats i den næste tilfredshedsundersøgelse!

Effektivt vedligehold


Bli proaktiv

Uden en effektiv og tryg vedlikeholdsplan, bruger man meget energi på, at skulle undgå at det næste sammenbrud finder sted. At stole på reaktiv vedligeholdelse er en dyr, stressende og en potentielt farlig plan.

Brug de indsamlede data

Begynd at oprette din vedlikeholdsplan oven på dit Bygningsarkiv og din Helpdesk. Analyser af data fra Helpdesken, vil gi inspiration og information, og hjælpe dig med at oprette din vedlikeholdsplan, så du kan sikre dig mod fremtidige problemer i forbindelse med Drift og Vedligehold af dine bygninger.

Bedre og mere effektiv drift

Transformationen fra reaktiv til proaktiv vedligeholdelsesstyring frigiver det fulde potentiale for en effektiv og kompatibel drift. Overvågning af KPI for din serviceydelse forbedrer din fremtidige beslutningstagning. Besparelser bliver gennemsigtige – og ledelsen begynder at bede om din indsigt.

Økonomisk overblik


Undgå økonomisk uro

Ikke-integrerede systemer kan føre til interne tvister, når de forventede udgifter afviger fra virksomhedens ERP-system. At finde årsagerne til afvigelserne er ofte en tidskrævende opgave.

Overblik på alle niveauer

Tilslutning af ad hoc-arbejdsordre og vedlikeholdsplaner til ERP-systemet giver et komplet on-demand overblik over budgetstatus på alle niveauer. MainManagers Økonomistyringsmodul giver dig også mulighed for at se tendenser, foretage benchmarking på bygninger og bygningsdele.

Bedre sted at arbejde

Færre møder. Færre konflikter. En øget gennemsigtighed i hele organisationen gir større sikkerhed, reducerer risikoen for svindel og skaber større tilfredshed blandt interessenter og medarbejdere.

Udnyttelse af rum


Få det hele med

Space Management er langt den største udgift i ethvert ejendoms budget, og korrekt optegning af bygningen, er afgørende for effektiv drift. Uden at forbinde bygningens geometri, tegninger, samt brugerne af arbejdsområdet, er det svært at imødekomme kerneforretningens behov.

Det store overblik

At implementere en klar strategi til at overvåge, hvordan rum bruges og udnyttes, er et af de mest rentable skridt du kan tage. Oprettelse af rengørings planer, til beregning af omkostninger og kontrol af kvalitet, vil også hjælpe med at reducere omkostningerne til rengøring af dine bygninger.

Overvågning af energiforbrug


Energi & Miljø

Registrering og monitorering af energiforbrug kan være en udfordring for ejendoms operatører, da data skal indsamles fra mange kilder og leverandører.

Vi samler den data du skal bruge

Når du tilslutter dine datakilder til Energistyring modulet, giver det dig muligheden for at styre energiforbruget i alle dele af bygningsmiljøet, beregne udledning og lokal grøn energi. Disse funktioner hjælper dig med at registrere overskydende forbrug og identificere muligheder for forbedring af energiydelsen.

Tilpasningsdygtig projektledelse


Projektledelse på højt niveau

Professionel Projektledelse for store renoverings projekter, og nye projekter, med en professionel månedlig rapport om budgetstatus og risikostatus.

Tilpasningsdygtigt modul

Et projekt går gennem få forudbestemte faser fra oprettelsen til godkendelses fasen. Disse kan tilpasses og indstilles af brugeren. Projektstyringmodulet gør dit liv lettere ved at beregne standardparametre, der ofte bruges i projektstyring

Forskellig kontraktstatus fuldender IWMS (integreret arbejdspladsadministrationssystem) ved at bruge et system til hver supportfunktion.