Kernemoduler

Brug af MainManager har vist sig at give en reduktion på 10-30% af driftsomkostningerne, som en konsekvens af vedvarende fokus på øget effektivisering af arbejdspraksis, metoder og processer.

Kernemoduler

Bygningsarkiv

MainManager’s bygningsarkiv giver dig et unikt overblik over din ejendomsportefølje. Vores oprettelsesproces vil guide dig i opsætningen af din ejendomsportefølje med alle komponenter, der er relevante for din ejendom.

Organisation og brugere

Du kan oprette din egen organisationsstruktur, servicepartnere og kunder samt administrere adgangskontrol på ét sted. I Access Management-processen er det nemt at få et overblik over brugere, brugerroller og adgangsniveauer til funktioner mv.

Dokumenthåndtering

Placer dokumenter i lokationsstrukturen (bygning, gulv, rum, udeområder osv.) – eller forbind ”Links” til strukturen fra eksterne databaser eller websteder. Vi skelner mellem tegninger, fotos, beskrivelser og dokumenter, der leveres via digital aflevering eller fra BIM-modeller (som links).

Økonomistyring

Få overblik over din portefølje og omkostninger på komponentniveau, såsom steder, bygninger, tekniske systemer osv. Omkostningsstatus for hver enkelt komponent kan ses på ethvert tidspunkt i MainManager. Forskellige omkostningsrelaterede oplysninger er tilgængelige på komponent-, portefølje- eller ejendomsgruppe-niveau.