Hvad er et Facility Management system?

Et Facility Management system strukturerer alt den vigtigste data, som sættes i forbindelse med dine ejendomme. Et Facility Management system er nødvendigt for dig, der er ejer af en ejendom eller en større ejendomsportefølje.

Årsagen til dette er at der en lang række aktiviteter, som er forbundet hermed. Man risikerer derfor at flere af arbejdsopgaverne går tabt, hvis man benytter forskellige systemer, eller slet ingen.

Alle dine oplysninger samlet et sted

MainManager er specialister i at udvikle brugervenlige systemer til byggebranchen. Med vores Facility Management system kan du let og enkelt, tilegne dig et omfattende overblik over din ejendomsportefølje.

Vi har ønsket at skabe det mest fleksible system. MainManager er derfor simpelt og brugervenligt at benytte, for en ejendomsadministrator, ejendomsselskaber, ejendomme og slutbrugere.

Man skal hurtigt kunne tilgå sin data og brugere skal forstå de funktioner vores Facility Management system kommer med. Derfor er MainManager et intuitivt system, som er let at administrere.

Når du hurtigt kan tilgå alt din data et sted, skaber det ro i sindet. Med MainManager kan du tilmed reducere op til 30% af dine driftsomkostninger. Dette sker ved forbedringer af effektiviteten i arbejdspraksis, metoder og processor.  

Hvorfor vælge vores Facility Management system?

MainManager har mange års erfaring i branchen og vi opdagede hurtigt at der var behov for et system, der samler alle de vigtigste oplysninger et sted. Der kan opstå forvirring, når der benyttes flere forskellige systemer til at opretholde overblikket over ejendomsporteføljen. Dermed mister systemerne paradoksalt nok deres funktion.

Derfor var vores mission fra start at bygge et brugervenligt system, hvor alt er samlet på et sted. Det er med vores løsning muligt at udvide med add-on moduler, hvis du har behov for flere services.     

Benyt vores Facility Management system på din smartphone

Når du har integreret MainManager, kan du hente vores app OnTheGo ned på din smartphone. Du kan med OnTheGo registrere indmeldinger og indtaste disse oplysninger i Facility Management systemet. Hertil kan du vedhæfte billeder, der kan tegnes på, som beskriver indmeldingen. Du kan på den måde løse opgaverne på stedet.

MainManager tilbyder en række add-on moduler, udover vores kernemoduler, som er integreret i platformen. Vores Facility Management system tilbyder b.la. Helpdesk og Drift og Vedligeholdelsesplan.

På den måde er det muligt at tilknytte forskellige typer af Facility Management software, som du kan tilgå via en platform – nemlig MainManager.